تبلیغات
جمله های زیبا
| General ,
روزی مردی پرسید :نشان جوانمردی چیست بگو تاما هم مردی مان را جوانمردی کنیم
جوانمرد گفت کمترین نشان آن است که اگر خداکرامت با برادر تو کندو یکی با تو تو آن یکی خودت را هم برداریو بر روی هزار تای  برادرت بگذاری
منبع:کتاب جوانمرد نام دیگر تو

نوشته شده توسط بنده ی نخل بند باغ زندگی در دوشنبه 8 مرداد 1386 و ساعت 10:07 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ + + + + + + + + + + + + + +

صفحات:
 
سیستم افزایش بازدید