تبلیغات
جمله های زیبا
| General ,
مردی به زیارت می رفت جوانمرد به او رسید و پریید کجا می روی مرد گفت به زیارت می روم به دیاری
جوانمرد گفت :چه می خواهی و چه طلب می کنی از زیارت
مرد گفت:خدا را طلب می کنم
جوانمرد گفت :خدای دیار خود را چه کرده ای که به دیار دیگر در طلب می روی
پیامبر گفت :علم را به چین اگر باشد جستجو کنید اما نگفت برای جسجو ی خدا نیز باید به جایی رفت
منبع :کتاب جوانمرد نام دیگر تو

نوشته شده توسط بنده ی نخل بند باغ زندگی در دوشنبه 8 مرداد 1386 و ساعت 10:07 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ + + + + + + + + + + + + + +

صفحات:
 
سیستم افزایش بازدید